ASUS MeMO Pad 16G

<快3>7吋面板 四核心處理器輕薄設計 直降↘$2600

www.tkec.com.tw

搶優惠趁現在!4G上網量2倍送

通話量也雙倍送,還享熱線無限講+Wi-Fi無限用,4G好康盡在中華!

www.emome.net
Weather News !詳細氣象>